Gymnastiekvereniging Lelystad Opgericht 27 november 1967. Koninklijk goedgekeurd 29 december 1969. Aangesloten bij de Kamer van Koophandel te Lelystad: 40059712

Lessen Nieuws Agenda Vragen
Aantal actieve leden

412

Opbrengst Grote Clubactie
2019 6285,602018 4265,302017 5943,202016 4220,522015 4089,002014 2021,012013 3310,452012 2700,002011 4300,00

Wie zijn wij

Bijna zo oud als Lelystad zelf is ook de Gymnastiekvereniging Lelystad (GVL).
GVL is officiëel opgericht op 27 November 1967.
Daarmee is het één van de oudste verenigingen van de stad. En nog steeds zijn we een bruisende vereniging met honderden leden.

De Gymnastiekvereniging Lelystad is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld het bevorderen van de gymnastieksport in de ruimste zin van het woord. Bovendien is de Gymnastiek Vereniging Lelystad een gezellige vereniging waar iedereen (leden, bestuurlijk- en technisch kader) zich thuis voelt. Het is een vereniging, die een structuur kent van “veel” bestuurlijk- en goed opgeleid technisch kader.

GVL biedt een gevarieerd en modern lespakket.
Voor elk wat wils. Zo bieden wij gymnastiek voor peuters, kleuters, jeugd, volwassenen en voor senioren.
Zowel jongens als meisjes, die verder willen gaan, kunnen bij GVL wedstrijdturnen. Maar GVL biedt ook trampolinespringen, freerunning en gymfit voor volwassenen.

Lessen

portfolio item

Gymnastiek - Peuters

Informatie
portfolio item

Gymnastiek - Kleuters

Informatie
portfolio item

Turnen - Dames

Informatie
portfolio item

Turnen - Heren

Informatie
portfolio item

Freerunning

Informatie
portfolio item

Trampoline

Informatie
 
portfolio item

Gymfit 50+

Informatie
 

Laatste nieuws

01-08-2019Tariefswijziging per 1 september 2019
Met ingang van het nieuwe seizoen (2019/2020) vindt er een verhoging plaats van het maand tarief. Nieuw is dat we voor freerunning een hoger maand tarief gaan hanteren in vergelijking tot de andere lessen. Dit heeft te maken dat het inhuren van de Freerunning leiding hogere kosten met zich meebrengt dan de andere leiding. Zo stijgt het maand tarief voor freerunning met € 3,45 en het tarief voor de andere lessen met € 0,20.

De volgende tariefswijzigingen zijn per 1 september 2019 van kracht

LesHuidig maand tariefNieuw maand uurtarief Gymnastiek Kleuters€ 14,05€ 14,25 Turnen Dames€ 14,05€ 14,25 Turnen Heren€ 14,05€ 14,25 Trampoline springen€ 14,05€ 14,25 Freerunning€ 14,05€ 17,50

Let op dit uur tarief is exclusief de verplichte maand bondscontributie van € 2,35
05-06-2019Clubkampioenschappen 2019
De clubkampioenschappen van 29 juni 2019:
Het tijdschema volgt nog
(Alle genoemde tijden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.)


De wedstrijdboekjes:
Dames - Recreatie (Versie 4: 18 juni)
Dames - Wedstrijd- en Selectiegroepen (Versie 2: 17 juni)
Heren - Recreatie (Versie 1: 21 juni)
Trampolinespringen
Freerunning

In de boekjes staan de gegevens voor de clubkampioenschappen. En kan u zien wie er bij elkaar in een groep zitten en wanneer ze moeten deelnemen.

Wij hopen dat het een mooie en gezellige dag gaat worden en jullie allemaal te zien op zaterdag 29 juni.

Mocht u nog vragen hebben of als u zich nog wil aanmelden voor hulp tijdens de dag dan kunt u een mail sturen naar clubkampioenschappen@gvlelystad.nl.
De indeling voor de hulpouders volgt nog.

Met vriendelijke groet,
de wedstrijdcommissie.
10-03-2019Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019.
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op Maandag 20 maart 2019 om 19:00 uur in de Multi Functionele Ruimte van sportcomplex ‘De Rietlanden’ (Trap op, links. Uitkijkend over het handbalveld).

Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen vorige vergadering dd. 12 maart 2018
 6. Jaarverslag 2018
 7. Financiële resultaten 2018
 8. Verslag Kascommissie 2018
 9. Plannen 2019
  1. Verhoging en splitsing contributie voor seizoen 2019-2020
 10. Begroting 2019
 11. Wijzigingen in het bestuur
  1. Penningmeester
  2. Materiaal technische man/vrouw
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De te behandelen stukken zijn binnenkort beschikbaar via deze website.

Wij nodigen u uit eventuele bespreekpunten kenbaar te maken bij het bestuur:


Wij rekenen op uw komst.
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad.
Meer nieuws

AgendaAlle genoemde tijden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.

  Onderwerp Wanneer Opmerking
 Algemene Leden vergadering20-03-2019   
 Herfstvakantie19-10-2019t/m27-10-2019 
 Kerstvakantie22-12-2019t/m05-01-2020 
 Voorjaarsvakantie16-02-2020t/m23-02-2020 
 Goede vrijdag10-04-2020  Gewoon les.
 Pasen12-04-2020t/m13-04-2020 
 Meivakantie26-04-2020t/m03-05-2020 
 Koningsdag27-04-2020  Geen les.
 Hemelvaartsdag21-05-2020   
 Pinksteren31-05-2020t/m01-06-2020 
 Avondvierdaagse02-06-2020t/m05-06-2020Lessen in overleg met de leiding.
 Clubkampioenschappen 27-06-2020   
 Zomervakantie04-07-2020t/m16-08-2020