Gymnastiekvereniging Lelystad Opgericht 27 november 1967. Koninklijk goedgekeurd 29 december 1969. Aangesloten bij de Kamer van Koophandel te Lelystad: 40059712

Lessen Nieuws Agenda Vragen
Aantal actieve leden

411

Opbrengst Grote Clubactie
2020 1248,002019 6290,402018 4265,302017 5943,202016 4220,522015 4089,002014 2021,012013 3310,452012 2700,002011 4300,00

Wie zijn wij

Bijna zo oud als Lelystad zelf is ook de Gymnastiekvereniging Lelystad (GVL).
GVL is officiëel opgericht op 27 November 1967.
Daarmee is het één van de oudste verenigingen van de stad. En nog steeds zijn we een bruisende vereniging met honderden leden.

De Gymnastiekvereniging Lelystad is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld het bevorderen van de gymnastieksport in de ruimste zin van het woord. Bovendien is de Gymnastiek Vereniging Lelystad een gezellige vereniging waar iedereen (leden, bestuurlijk- en technisch kader) zich thuis voelt. Het is een vereniging, die een structuur kent van “veel” bestuurlijk- en goed opgeleid technisch kader.

GVL biedt een gevarieerd en modern lespakket.
Voor elk wat wils. Zo bieden wij gymnastiek voor peuters, kleuters, jeugd, volwassenen en voor senioren.
Zowel jongens als meisjes, die verder willen gaan, kunnen bij GVL wedstrijdturnen. Maar GVL biedt ook trampolinespringen, freerunning en gymfit voor volwassenen.

Lessen

portfolio item

Gymnastiek - Peuters

Informatie
portfolio item

Gymnastiek - Kleuters

Informatie
portfolio item

Turnen - Dames

Informatie
portfolio item

Turnen - Heren

Informatie
portfolio item

Freerunning

Informatie
portfolio item

Trampoline

Informatie
 
portfolio item

Gymfit 50+

Informatie
 

Laatste nieuws

01-10-2020Steun Gymnastiekvereniging Lelystad!

We zijn weer begonnen.
steun Gymnastiekvereniging Lelystad!
12-03-2020Maatregelen als gevolg van Corona-virus
Bijgewerkt: 31-03-2020

Beste leden, ouders, verzorgers,

Ongetwijfeld heeft u de laatste dagen de ontwikkelingen rondom het Corona virus op de voet gevolgd. Vandaag is door de KNGU besloten dat alle verenigingen de club activiteiten stil moeten leggen. In deze communicatie geven zij aan dat deze maatregel door alle verenigingen in ieder geval tot en met 31 maart 6 april 28 april zou moeten worden opgevolgd.

Wat betekent dit voor ons?
In navolging van de KNGU heeft het bestuur van GVL besloten dat alle lessen voor de maand maart met onmiddellijke ingang komen te vervallen. Deze maatregel geldt in ieder geval voor de hele maand maart, maar zoveel langer als nodig is en geadviseerd wordt door overheid, RIVM en of KNGU.

Voor de maand maart betekent dit dat wij hebben besloten dat de contributie zal worden aangepast en worden gehalveerd.

Als gevolg van de maatregel om alle activiteiten af te blazen, hebben wij ook besloten om onze ALV die was gepland voor woensdag 18 maart tot nader order uit te stellen.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende van informatie te hebben voorzien. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden en aangeven wanneer de trainingen weer zullen worden opgepakt.

Hartelijke groet,
Namens het Bestuur van GVL
26-02-2020Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020.
Nieuwe datum: 24 juni 2020

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op
Woensdag 24 juni om 20:00 uur
in de Turnzaal van sportcomplex ‘De Rietlanden’ (ingang aan de schoolzijde).

Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen vorige vergadering dd. 20 maart 2019
 6. Jaarverslag 2019
 7. Verslag Kascommissie 2019
 8. Plannen 2020 o.a.
  1. verhoging contributie in 2 fasen
  2. afsplitsing contributie trampolinespringen
  3. automatisering / digitalisering van administratie
 9. Begroting 2020
 10. Wijzigingen in het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Vanwege de beperkte ruimte in de vergaderzaal en de 1,5 meter afstand die we onderling moeten houden is het voor ons noodzakelijk te weten wie we kunnen verwachten.
Indien u aanwezig wilt zijn om de agendapunten te bespreken, ontvangen we graag een van u met uw naam.
Indien er meer aanmeldingen zijn dan ruimte in de genoemde zaal, zal er een wijziging van locatie komen.


Wij nodigen u uit eventuele bespreekpunten kenbaar te maken bij het bestuur:


Wij rekenen op uw komst.
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad.
Meer nieuws

AgendaAlle genoemde tijden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.

  Onderwerp Wanneer Opmerking
 Avondvierdaagse02-06-2020t/m05-06-2020Vervallen als gevolg van Corona-virus
 Algemene Leden vergadering24-06-2020  Nieuwe datum.
 Clubkampioenschappen 27-06-2020  Vervallen als gevolg van Corona-virus
 Zomervakantie04-07-2020t/m16-08-2020
 Herfstvakantie10-10-2020t/m18-10-2020 
 Kerstvakantie19-12-2020t/m03-01-2021 
 Voorjaarsvakantie20-02-2021t/m28-02-2021 
 Goede vrijdag02-04-2021  Gewoon les.
 Pasen04-04-2021t/m05-04-2021 
 Koningsdag27-04-2021  Geen les.
 Meivakantie01-05-2021t/m09-05-2021 
 Hemelvaartsdag13-05-2021   
 Pinksteren23-05-2021t/m24-05-2021