Bestuur

Voorzitter Mechteld Walraven
Secretaris Angelique Lurks
Penningmeester Floris Doorgeest
Ledenadministratie Gabriël Neijs
Algemeen bestuurslid Eric Steffens
Algemeen bestuurslid
Vertrouwenscontactpersoon
Natasja Captijn
Algemeen bestuurslid ** Vacant **

Taken voorzitter

Taken bestuur