Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie ().
De leiding neemt geen officiële opzeggingen in behandeling.

De opzegtermijn is 1 maand.
Zolang men lid is betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht.
Als u niet 2 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient u deze periode alsnog te betalen.

Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!