ContributieContributieregels binnen GVL, zoals ze gelden vanaf 1 september 2023
(Geaccordeerd in de ledenvergadering van 30 november 2022)

Contributie

Inschrijfgeld eenmalig 12,50
Bondscontributie per maand 2,34
Lesgeld per maand 17,80  Gymnastiek Kleuter     17,80  Turnen Dames     17,80  Turnen Heren     21,75  Trampoline     21,75 Freerunning     17,80  Gymfit (o.b.v. 1 uur les per week)
Kortingsstaffel   zie tabel hieronder
Wedstrijdkosten   zie kopje wedstrijden

De contributie wordt, de laatste week van de maand voor de volgende maand, geïnd in 10 maandelijkse termijnen
vanaf augustus (voor de maand september) tot en met mei (voor de maand juni).
In de zomermaanden (juli en augustus) vindt er geen doorbelasting plaats.
De contributie is gebaseerd op het aantal afgenomen uren per lid met daarboven op een kortingsstaffel en de bondscontributie.
Eventueel aangevuld met inschrijfgeld en/of wedstrijdkosten.
Met betalende relatie wordt bedoeld de ouder of organisatie die namens één of meerdere kinderen de contributie betaald.

Kortingsstaffel

Aantal afgenomen uren per weekKorting
(percentage)
0,750%
1,000%
1,503%
2,006%
2,509%
3,0012%
3,5015%
4,0018%
4,5021%
5,0024%
5,5027%
6,0030%
6,5033%
7,0036%
7,5039%
8,0042%
8,5045%
9,0048%
9,5050%
Etc.Max. 50%

Voorbeelden

Voorbeeld 1:
Een jongen die per 1 september start met 1 uur freerunning.

Maandfactuur
  Lesgeld - Lid      
  Freerunning 1.00 uur 21,75 21.75
  Subtotaal 1.00 uur     21.75
  Overige kosten      
  Bondscontributie 1x 2,34 2,34
  Inschrijfgeld (eenmalig) 1x 12,50 12,50
  Subtotaal       14,84
  Totaal       36,59

Deze ouder betaalt dus voor de 1e maand € 36,59 daarna € 24,09 per maand.

Voorbeeld 2:
Twee meisjes, 1 van 4 jaar met 1 uur kleutergymnastiek
en een meisje van 11 jaar die deelneemt aan de wedstrijdgroep (2 lessen per week) die vorig jaar al met hun lessen zijn gestart.

Maandfactuur
  Lesgeld - Lid1      
  Kleutergymnastiek 1,00 uur 17,80 17,80
  Subtotaal 1,00 uur     17,80
  Lesgeld - Lid 2      
  Wedstrijdgroep maandag 1,50 uur 17,80 26,70
  Wedstrijdgroep woensdag 2,00 uur 17,80 35,60
  Kortingsstaffel (3,50 uur) 15,0%     9,35 -
  Subtotaal 3,50 uur     52,96
  Overige kosten      
  Bondscontributie 2x 2,34 4,68
  Subtotaal       4,68
  Totaal       75,44

Deze ouder betaalt dus € 75,44 per maand.

Betaalwijze

De betaling van de contributie verloopt alleen via een automatisch incasso.

Aankondigingcontributie betalingen via email

Minimaal 14 dagen voor de automatisch incasso gaat plaats vinden ontvangen diegene met een email een aankondiging. In deze aankondiging is terug te lezen voor wie en welke uren u contributie gaat betalen.
Is deze email gewenst en er is bij ons een emailadres bekend, maar heeft u deze nooit gehad, dan is de kans groot dat deze in een spam folder van uw mail box is terecht gekomen. De oplossing is dan het emailadres contributie@gvlelystad.nl op te nemen als vertrouwde afzender.
Is deze email gewenst en heeft u nooit een emailadres doorgegeven of ontvangt uw deze mail maar is deze niet gewenst laat dit dan weten via .

Inactief zetten

Leden kunnen op eigen verzoek als "niet actief" worden geregistreerd, wanneer zij langdurig (meer dan een maand) de lessen niet kunnen volgen wegens ziekte of blessures.
Zij blijven wel lid maar betalen alleen de bondscontributie.
Zodra zij weer deelnemen aan de lessen, wordt de normale contributie weer in rekening gebracht.

Betalingsachterstanden

Het kan voorkomen dat een automatisch incasso mislukt.
Er wordt getracht in de eerste plaats via email de herinnering te sturen.
Is er nog niet overgegaan tot betaling cq reactie ontvangen dan volgt een 2e herinnering. Hier rekenen we € 15,00 aan administratiekosten voor.
Bij uitblijving van betaling zal (tijdelijk) toegang tot de les worden ontzegt. Uitzonderingen zijn mogelijk in goed overleg.

Wedstrijden

Het inschrijfgeld voor de deelname aan regionale en nationale wedstrijden en de wedstrijdpaspoorten zijn voor rekening van de leden zelf. Deze kosten worden doorbelast nadat KNGU deze kosten geint heeft. Aankondiging vindt minimaal 1 maand van te voren plaats via email.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient men altijd per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie ().
De opzegtermijn is 1 maand.
Zolang men lid is betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht.
Als u niet 2 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient u deze periode alsnog te betalen.

Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!