Bestuur

Voorzitter Mechteld Walraven
Secretaris Angelique Lurks
Penningmeester Lars Smit
Ledenadministratie Gabriël Neijs
Algemeen bestuurslid Eric Steffens
Algemeen bestuurslid Menno Manheim
Algemeen bestuurslid
Vertrouwenscontactpersoon
Natasja Captijn

Taken voorzitter

Taken bestuur