Gedragscode

In deze gedragscode staan een aantal afspraken zoals wij binnen GVL met elkaar omgaan met betrekking tot gewenst en ongewenst gedrag. Het gaat er om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat binnen de vereniging. Als lid van GVL onderschrijf je deze gedragscode.

 1. Wij communiceren op een open en eerlijke wijze met elkaar.
  Dit betekent enerzijds heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de vereniging, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.
 2. Wij respecteren elkaar altijd.
  Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar een ander en rekening houden met de gevoelens van anderen.
  Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er getraind kan worden en wedstijden gehouden kunnen worden.
  Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met een ander, je onthouden van ongewenst contact/intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening.
 3. Wij pesten, plagen, intimideren en discrimineren niet.
  Pesten is kinderachtig. Als het toch gebeurt spreek je elkaar, of de trainer hierover aan.
  Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en zal worden gemeld aan de ouders.
  Bij herhaling van zowel pesten als discriminatie zal het lidmaatschap van GVL worden beƫindigd.
 4. Draag clubkleding bij wedstrijden
  Bij wedstrijden dragen we de afgesproken clubkleding.
 5. Wees zuinig met materiaal en blijf van andermans eigendommen af.
  De gebruikte materialen en toestellen zijn erg duur!
  Reparatie en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met materialen omgaat.
  Opzettelijke vernielers worden aansprakelijk gesteld voor de toegebrachte schade.
 6. Afspraak is afspraak.
  We komen onze afspraken na en spreken elkaar daar op aan.
 7. Gezond sporten.
  Binnen GVL hebben we de regel dat er gezond gesport wordt.
  Tijdens de lessen kan er onbeperkt water gedronken worden.
  Wij verzoeken de ouders/leden om verantwoorde tussendoortjes mee te geven/nemen wanneer trainingen langer dat 1,5 uur zijn.
 8. Vrijwilligerswerk.
  Iedere (sport)vereniging is in grote mate afhankelijk van vrijwilligers.
  Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.
  Er is altijd wel een passende activiteit waar de vereniging mee geholpen is.
  Zonder vrijwilligers kan GVL simpelweg niet bestaan.