Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik mij voorstellen als Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor onze vereniging.

Maar wat is eigenlijk precies een VCP-er???

Een VCP-er is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers,) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. Een VCP-er zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Een VCP-er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.
Ik heb een cursus voor VCP gevolgd bij het NOC*NSF.

Nu willen jullie vast ook wel weten wie ik ben…

Ik ben Natasja Captijn, getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Mijn zoon zit op freerunnen en heeft flink wat jaren geturnd bij GVL. Naast dat ik VCP-er ben, ben ik ook algemeen bestuurslid bij GVL. Over het algemeen is het niet gebruikelijk dat een VCP-er ook onderdeel is van het bestuur. Ik ben echter van mening dat op deze manier de functie van VCP-er effectiever is. De communicatielijnen met de overige bestuursleden zijn dan veel korter.

Tot oktober 2017 heb ik gewerkt als gastvrouw in een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Ik heb hier met veel plezier gewerkt en een luisterend oor kunnen bieden voor diegenen die daar behoefte aan hadden.

Hoe kunnen jullie mij bereiken??
Mijn emailadres is:

Extra info van NOC*NSF